Müezzinlik Yerinden İmama Uyma

//Müezzinlik Yerinden İmama Uyma

Soru: Bildiğiniz üzere bu günkü camilerde müezzinlik denen ve caminin arka kısmında kalan yerler var. Ve genelde müezzin olan şahıslar imama buradan uyuyorlar. Bunda herhangi bir beis var mıdır?

Cevap:  Bu konuyla ilgili olarak İmam Muhammed’in  “Kitabu’l Âsâr” ında şu şekilde bir rivayet vardır:

قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد ، قال : سألت إبراهيم عن المؤذنين يؤذنون فوق المسجد ثم يصلون فوق المسجد ، قال : « يجزئهم » قال محمد : وبه نأخذ ما لم يكونوا قدام الإمام . وهو قول أبي حنيفة                      

İmam Muhammed ,Ebu Hanife’den, o  Hammad’ dan rivayet etmiştir ki: Hammad şöyle dedi: İbrahim (en-Nehai)’e mescidin üzerinde ezan verip daha sonra mescidin üzerinde namazlarını kılan müezzinlerin durumunu sordum o da : (Bu namazları) onlara yeterli olur dedi. İmam Muhammed şöyle dedi: Müezzinler imamın önünde olmadıkları sürece biz bunu alırız ve bu Ebu Hanife’nin görüşüdür.[1]

Günümüzde camilerin arka kısımlarında yapılan müezzinlik mahfillerinin bu rivayette yer alan mescidlerin üstüne kıyas edilmesi yanlış olmasa gerektir. Allah en iyisini bilir.


[1] Muhammed İbn Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l Asar, 1/179 No:115 Daru’s-Selam  Kahire

2018-07-03T10:51:12+00:00

About the Author:

Dirayet Dergisi genel yayın yönetmeni, Müderris.