Borcu İbra Etmek Zekât Olur mu?

//Borcu İbra Etmek Zekât Olur mu?

Soru: Bir kişinin diğerine borcu olsa. Alacaklı olan kişi borçluya “borcunu senden almıyorum ve onu zekâtıma sayıyorum” diyecek olsa bu zekât yerine geçer mi? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap: Soruda anlatıldığı şekilde İbra yoluyla beraber zekât vermek caiz değildir. Nitekim İmam Muhammed “Kitabu’l-Asl” da kendisine sorulan “Şayet alacaklı olan bir kimse borçludan parasını almayıp bunu zekâtına sayacak olsa caiz midir?” şeklindeki soruya “Hayır” cevabını vermekte ancak “şayet parayı alıp da bunu borçlu kimseye zekat olarak verecek olsa caiz midir?” şeklindeki soruya da “evet” demektedir.[1]

Demek ki buradan da anladığımız üzere;  bu şekilde bir zekat alacaklı olan kişinin borcunu kabzettikten sonra yine parayı borçlu olan kimsenin bizzat eline vermek suretiyle caiz olabilir. Başkası caiz değildir. Vallahu A’lem.   

 

 

 


[1]  Muhammed b. Hasen eş-Şeybani, Kitabu’l-Asl  II/ 98 Alemu’l-Kütüb Beyrut 1990 B.1

2018-07-03T11:06:55+00:00

About the Author:

Dirayet Dergisi genel yayın yönetmeni, Müderris.